©L78/80 - LAGÅRDSVEIEN 78/80 · NJORD REAL ESTATE · Tlf: 922 09 420

Helsebygg med servicetilbud

Oljeeventyret begynte her
Nå klargjøres Lagårdsveien 78-80 for
NEW ENERGY

Lyse frittliggende lokaler med frisk luft og god sjøutsikt gir ny giv og harmoni i arbeidsdagen

Få tilgang til eksklusive kvalitetslokaler med svært god synlighet ved kollektivtrase´

Sentrumsnært signalbygg hvor miljø og energi står i fokus

Grønn Energi