©L78/80 - LAGÅRDSVEIEN 78/80 · NJORD REAL ESTATE · Tlf: 922 09 420

Etasjeplaner 1. etg

L78 

L80

Alternativ 1

L78: Utvidelse BRA: 412 m2

BTA ny butikk: 404,5 m2

BTA felles nytt areal: 21,6 m2

BRA ny butikk: 397,1 m2

BRA nytt fellesareal: 18,7 m2

L80: Utvidelse BRA: 135,7 m2

BRA totalt 1 etg.: 1563,8 m2

BTA totalt etg: 1623,2 m2

BTA butikk: 857,7 m2

BTA felles: 642,5 m2

BTA kontor inng.: 123,5 m2

Trykk på bildene for større visning

L78 

L80

L78 

L80

Alternativ 3

 

L78: Utvidelse BRA: 412 m2

BTA ny butikk: 404,5 m2

BTA felles nytt areal: 21,6 m2

BRA ny butikk: 397,1 m2

BRA nytt fellesareal: 18,7 m2

L80: Utvidelse BRA: 135,7 m2

BRA totalt 1 etg.: 1576,9 m2

BTA totalt etg: 1623,2 m2

BTA butikk: 836,5 m2

BTA felles: 652,3 m2

BTA kontor inng.: 123,8 m2

Alternativ 2

 

L78: Utvidelse BRA: 412 m2

BTA ny butikk: 404,5 m2

BTA felles nytt areal: 21,6 m2

BRA ny butikk: 397,1 m2

BRA nytt fellesareal: 18,7 m2

L80: Utvidelse BRA: 135,7 m2

BRA totalt 1 etg.: 1576,9 m2

BTA totalt etg: 1623,2 m2

BTA butikk: 836,5 m2

BTA felles: 652,3 m2

BTA kontor inng.: 123,8 m2

U. etg

L78-80: Utvidelse BRA: 83,3 m2

Fjernet areal: 232 m2

 

BRA totalt butikk: 1831,6 m2

Butikkk: 1200,2 m2

Kontor/pauserom: 99,9 m2

Lager / varemottak: 108,6 m2

Frys: 21,4 m2

Meieri: 80,9 m2

Tekn: 46,8 m2

Pant: 32,9 m2

Søppel: (dagligvare) 54,4 m2

Inngang / fellesareal:  121.9 m2

Parkering: 49 plasser: (inkl. 2 HC plasser)

Treningsrom med garderobe: 245 m2

Forgang treningsrom: 41,7 m2

BRA butikkareal uten fellesareal 1690,8 m2


 

Trykk på bildet for større visning