©L78/80 - LAGÅRDSVEIEN 78/80 · NJORD REAL ESTATE · Tlf: 922 09 420

Møbleringsplaner 5. etg

L80  100% Cellekontor

Kontor: 49 stk

Landskap: 2 stk (resepsjon)

Totalt 51 stk arb.plasser

Stillerom: 6 stk

Møteom: 4 stk

Utvidelse BRA: 606,7 m2

BRA 5 etg.: 1375,5 m2

BTA kontor: 1366,7 m2

BTA felles: 77,3 m2

BRA kontor areal: 1303,3 m2

BRA fellesareal: 71,7 m2

​​

Trykk på bildene for større visning

L80 80/20 % Landskap/Cellekontor

Utvidelse BRA: 606,7 m2

BRA 5 etg.: 1375,5 m2

BTA kontor: 1366,7 m2

BTA felles: 77,3 m2

BRA kontor areal: 1303,3 m2

BRA fellesareal: 71,7 m2

Kontor: 16 stk

Landskap: 80 stk

Totalt: 96 stk. arb.plasser

Stillerom: 6 stk.

Møteom: 4 stk.

Utvidelse BRA: 606,7 m2

BRA 5 etg.: 1375,5 m2

BTA kontor: 1366,7 m2

BTA felles: 77,3 m2

BRA kontor areal: 1303,3 m2

BRA fellesareal: 71,7 m2

Kontor: 0 stk

Landskap: 132 stk

Totalt 132 stk arb.plasser

Stillerom: 6 stk

Møteom: 4 stk

L80 100% Landskap

Møbleringsplaner 3-4. etg

L80  100% Cellekontor

BRA 3. og 4. etg.: 1422,7 m2

BTA kontor: 1428,3 m2

BTA felles: 99,7 m2

BRA kontor areal: 1323,5 m2

BRA fellesareal: 91,6 m2

Kontor: 49 stk

Landskap: 2 stk (resepsjon)

Totalt 51 stk arb.plasser

Stillerom: 6 stk

Møteom: 4 stk

Trykk på bildene for større visning

L80 80/20 % Landskap/Cellekontor

BRA 3. og 4. etg.: 1422,7 m2

BTA kontor: 1428,1 m2

BTA felles: 100,7 m2

BRA kontor areal: 1323,5 m2

BRA fellesareal: 91,6 m2

Kontor: 16 stk

Landskap: 78 stk

Totalt 94 stk arb.plasser

Stillerom: 6 stk

Møteom: 4 stk

L78 - 3 etg

Utvidelse BRA 130,9 m2

BTA kontor: 218,3 m2

BRA kontor: 196,8 m2

Landskap : 105,5 - 13 stk.Kontorer/arb.rom: 27,4 m2 - 3 stk.

Totalt: 16 personer

Møterom: 12,7 m2

T-kjøk/sosilal sone: 22,7 m2

Toalett/lager: 22 m2