©L78/80 - LAGÅRDSVEIEN 78/80 · NJORD REAL ESTATE · Tlf: 922 09 420

Møbleringsplaner 5. etg

Utvidelse BRA: 606,7 m2

BRA 5 etg.: 1375,5 m2

BTA kontor: 1366,7 m2

BTA felles: 77,3 m2

BRA kontor areal: 1303,3 m2

BRA fellesareal: 71,7 m2

L80  100% Cellekontor

Kontor: 49 stk

Landskap: 2 stk (resepsjon)

Totalt 51 stk arb.plasser

Stillerom: 6 stk

Møteom: 4 stk

Trykk på bildene for større visning

L80 80/20 % Landskap/Cellekontor

Kontor: 16 stk

Landskap: 80 stk

Totalt: 96 stk. arb.plasser

Stillerom: 6 stk.

Møteom: 4 stk.

L80 100% Landskap

Kontor: 0 stk

Landskap: 132 stk

Totalt 132 stk arb.plasser

Stillerom: 6 stk

Møteom: 4 stk

Møbleringsplaner 3-4. etg

BRA 3. og 4. etg.: 1422,7 m2

BTA kontor: 1428,3 m2

BTA felles: 99,7 m2

BRA kontor areal: 1323,5 m2

BRA fellesareal: 91,6 m2

L80  100% Cellekontor

Kontor: 49 stk

Landskap: 2 stk (resepsjon)

Totalt 51 stk arb.plasser

Stillerom: 6 stk

Møteom: 4 stk

Trykk på bildene for større visning

L80 80/20 % Landskap/Cellekontor

Kontor: 16 stk

Landskap: 78 stk

Totalt 94 stk arb.plasser

Stillerom: 6 stk

Møteom: 4 stk

L78 - 3 etg

Utvidelse BRA 130,9 m2

BTA kontor: 218,3 m2

BRA kontor: 196,8 m2

Landskap : 105,5 - 13 stk.

Kontorer/arb.rom: 27,4 m2 - 3 stk.

Totalt: 16 personer

Møterom: 12,7 m2

T-kjøk/sosial sone: 22,7 m2

Toalett/lager: 22 m2

L80 100% Landskap

Kontor: 0 stk

Landskap: 132 stk

Totalt 132 stk arb.plasser

Stillerom: 6 stk

Møteom: 4 stk

 

Møbleringsplaner 2. etg

BRA 2.etg. L78: 809,4 m2

BTA kontor: 456,8 m2

BTA felles: 384,5 m2

BTA totalt 78: 841,3 m2

BRA kontor areal: 415,7 m2

BRA fellesareal: 47,0 m2

BRA Kantine areal: 327,3 m2

BRA L80 2.etg.: 1472,7 m2

BTA kontor: 1389,7 m2

BTA felles: 172,5 m2

BRA kontor areal: 1281,8 m2

BRA fellesareal: 94,2 m2

BTA totalt 80: 1562,2 m2

L78 

L80

Trykk på bildene for større visning

L78 

L80

L78 

L80

100% Cellekontor

L78 

Kontor: 20 stk

Landskap: 0 stk

Totalt 20 stk arb.plasser

Møteom: 2 stk

Kantine: 274,9 m2

L80 

Kontor: 45 stk

Landskap: 2 stk (resepsjon)

Totalt 47 stk arb.plasser

Stillerom: 8 stk

Møteom: 6 stk

80% Landskap

20% Cellekontor

L78 

Kontor: 8 stk

Landskap: 24 stk

Totalt 32 stk arb.plasser

Møteom: 2 stk

Kantine: 274,9 m2

L80 

Kontor: 15 stk

Landskap: 70 stk

Totalt 85 stk arb.plasser

Stillerom: 8 stk

Møteom: 6 stk

100% Landskap

L78 

Kontor: 0 stk

Landskap: 44 stk

Totalt 44 stk arb.plasser

Møteom: 2 stk

Kantine: 274,9 m2

L80 

Kontor: 0 stk

Landskap: 126 stk

Totalt 85 stk arb.plasser

Stillerom: 8 stk

Møteom: 6 stk