©L78/80 - LAGÅRDSVEIEN 78/80 · NJORD REAL ESTATE · Tlf: 922 09 420

Paradis’ eget nærsenter: moderne, lett tilgjengelige og funksjonelle handelslokaler forankret med Spar dagligvarebutikk, Vitus Apotek, Baker og andre servicetilbud

NÆRSENTER

3.000 kvm over 2 plan:

  • Dagligvare på 1200 kvm utgjør ankeret  i senteret

  • 6-12 butikker – 4 ledige lokaler med areal
    fra 100 – 1600 kvm
    (Størrelser tilpasses konseptet)

  • God parkeringsdekning

  • Store butikkfronter

  • Moderne energieffektive tekniske løsninger

STAVANGER

ETASJE                             L78          L80  

U1. etasje    Handel                           2800

   1. etasje    Handel           5oo       1469,1

AREALOVERSIKT

Eks. kvm eksklusive arealer

 

Fellesarealpåslag tilkommer

Balansert butikk­miks med
fokus på nærsenter