©L78/80 - LAGÅRDSVEIEN 78/80 · NJORD REAL ESTATE · Tlf: 922 09 420

Lyse frittliggende lokaler med frisk luft og sjøutsikt
gir ny giv og harmoni i arbeidsdagen

500-4500 kvm i 4., 5. og 6. etasje i lavblokken

•     Opp til 1.500 kvm på et plan

•     Totalrehabiliterte og arealeffektive kontorer

      tilpasses leietakerens ønsker til høy kvalitet

•     Smart office løsninger og fleksibilitet

•     Butikker og servering i eiendommen

•     Felles kantine og treningssenter

•     Sykkelparkering

STAVANGER

 

ETASJE                                       L78         L80

2. etasje:    Kontor                                      1422,5
3. etasje:    Kontor                       402,6     1422,5
4. etasje:    Kontor                       432,2      1422,5
5. etasje:    Kontor                       437,7       1422,5
6. etasje:    Kontor                       437,7        
7. etasje:    Kontor                        437,7        
8. etasje:    Kontor                       437,7        
9. etasje:    Kontor                       437,7        
10. etasje:  Kontor                       437,7

11. etasje:    Kontor                       437,7

12. etasje:    Kontor                       437,7

13. etasje:    Kontor                       437,7

AREALOVERSIKT

Eks. kvm eksklusive arealer

 

Fellesarealpåslag tilkommer